หยุดทำร้ายประเทศไทย

 

หยุดทำร้ายประเทศไทย แอ๊ด คาราบาว
คุณยืนอยู่ตรงนี้ ฉันก็อยู่ตรงนี้ 
เรายืนอยู่ตรงนี้ ตรงแผ่นดินถิ่นไทย 
นานนับเป็นพันปี ที่หลอมรวมเลือดเนื้อเชื้อไข 
ทะเลาะกันแล้วได้อะไร แบ่งสีแบ่งฝ่าย ก็ล้วนไทยและไทย
       สยามรัฐนาวาวันนี้ ที่ต้องการคือสามัคคี 
คอยเผาบ้านเผาเมืองป่น+++ ยังไม่มีหรอกประชาธิปไตย 
แค่ความคิดเห็นต่าง ก็นั่งลงพูดคุยกันได้ 
ถกเถียงกันนั้นไม่เป็นไร แต่อย่าทำร้าย ทำลายประเทศไทย 
****หยุดเถิดนักการเมือง คุณคือต้นเรื่องความขัดแย้ง 
จงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เห็นแก่ชาติบ้านเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ 
(หมู่) เราเป็นประชาชนส่วนใหญ่ ที่ห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอน 
พวกเรามาร่วมกันขอวิงวอน ให้หยุดทำร้ายทำลายประเทศไทย 
เรามีทั้งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เปี่ยมล้นมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ 
ให้ยึดเหนี่ยวร้อยรวมดวงใจ อย่าให้ผู้ใดมาใช้ทำร้ายกัน 
        หยุดทำลายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง 
ไม่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช้ความรุนแรง 
****
หยุดทำลายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง 
ไม่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช้....ไม่ใช้ ความรุนแรง 
*ขอให้คนไทยทุกคนสามัคคีกันเพื่อชาติไทยของเรานะครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here