ผู้นำแบบไหน จะโดนใจลูกน้อง

​      การเป็นผู้นำเป็นได้ไม่ยาก แต่การจะเป็นผู้นำที่ดีต้องเป็นแบบไหน?   มาดูกันว่า 10 คุณสมบัติที่ต้องมีของผู้นำที่สามารถครองใจลูกน้องและยังช่วยนำพาองค์กรให้เติบโตมีอะไรบ้าง

1. ไม่เย่อหยิ่ง
รับฟังความคิดเห็นจากลูกน้องเพื่อจะได้มีความคิดเห็นที่หลากหลายมาช่วยตัดสินใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เข้าถึงง่าย
ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษกว่าคนอื่น  เพื่อให้ลูกน้องรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงได้ง่าย และกล้าที่จะขอคำปรึกษา

3. กล้าตัดสินใจ
หากผู้นำไม่กล้าตัดสินใจ  จะทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะในช่วงที่องค์กรเกิดวิกฤติ

4. คิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้
ควรคิดว่าการทำงานทุกอย่างเป็นไปได้  เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ แต่ต้องระมัดระวังให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

5. รับผิดชอบ
กล้าที่จะรับผิดชอบต่อความผิดของตนเองและลูกน้อง   เพื่อให้ลูกน้องกล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน

6. เป็นคนสุดท้ายที่ได้รับคำชม
ผู้นำที่ดีควรให้ลูกน้องได้รับคำชมก่อนเราเสมอ   เพื่อให้ลูกน้องมีกำลังใจและตั้งใจทำงานให้มากขึ้น

7. เสียสละตนเอง
ควรเสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ของลูกน้องและองค์กร  อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้องเห็น

8. เปิดเผย
ควรเปิดเผยและสื่อสารทุกเรื่องขององค์กรให้ลูกน้องได้รับรู้    เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร

9. ทำผิดได้
ผู้นำที่ดีต้องกล้าที่จะยอมรับว่า ตนเองสามารถทำงานผิดพลาดได้   แต่ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทำผิดอีก

10. ไม่โกงกิน
ต้องไม่โกงและคิดหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง   เพราะเป็นการทำลายองค์กรอย่างที่สุด

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here