เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2560

ประธานกลุ่มสตรี ทีมงาน อตร.ภ.2 และคณะทํางานกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว อสม พร้อมทีมจิตอาสา ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยทางจิตซึ่งอาศัยอยู่เพียงคนเดียว  พร้อมกันนี้ได้ช่วยกันทําความสอาดที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่ น่านอน เพื่อสุขภาพที่ดี และช่วยปลอบขวัญให้กําลังใจผู้ป่วยด้วย…..

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here