เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กระทรวงยุติธรรม และกรมคุมประพฤติ จังหวัดชลบุรี พร้อมทีมงาน อตร.ภาค ๒ ร่วมกันให้ข้อมูลความรู้ เรื่องข้อกฏหมาย และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา จำนวน ๑๐๐ คน

   

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here