วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560. ท่าน ผอ.ทองพูล เฉลิมวงศ์ ได้รับเชิญจากสํานักงานกรมคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ทำการบรรยายข้อกฎหมายและอธิบายเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ข้อกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง ให้กับเด็กนักเรึยนโรงเรียนสุรศักดิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม.จว.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here